Czym jest PZKS?

PZKS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, które działa na podstawie praw Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na własną odpowiedzialność i utrzymuje łączność z Kościołem hierarchicznym. Współdziała z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, zachowując suwerenność organizacyjną i ideową określoną w Statucie. Liczy 12.000 członków zorganizowanych w 13 województwach. Siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa. Związkiem kieruje Zarząd Krajowy 21-osobowy - w tym 5-osobowe Prezydium. Zarząd wybierany przez Walny Zjazd Delegatów. Pozostałe władze krajowe to: Komisja Rewizyjna, Rada Główna i Sąd Koleżeński. W oddziałach terenowych Związkiem kierują Zarządy wybierane przez członków.

Zmieniamy życie & budujemy nowe

i nie zatrzymamy się, dopóki w Polsce nie będzie lepiej

Jesteśmy zarejestrowanym stowarzyszeniem polaków wyznania rzymsko-katolickiego. Podejmujemy działania w celu ochrony i szerzenia wartości wyższych, w szczególności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz wychowania młodego pokolenia.

Oglądając wiadomości każdego dnia, stwierdzamy, że wiele jest takich miejsc, gdzie brakuje miłości i dobra. Wierzymy, że każde dobro wraca do dającego, dlatego zachęcamy także Ciebie do włączenia się w działania PZKS.